Avís legal

 

1. DADES IDENTIFICATIVES:

Nom: ASSOCIACIÓ PUPILA

Nom comercial: PUPILA

CIF: G01943448

Direcció: C/ Emili Grahit, 91 (17003).Girona, provincia Girona, España

Correu electrònic: hola@pupila.org

Sitio web: www.pupila.org (en adelante, “el portal o sitio web”)

 

2. USUARIS: La utilització del present portal és absolutament voluntària i suposa l’acceptació plena per qui hi accedeix, d’ara endavant “Usuari”, de totes les condicions d’ús vigents en cada moment que es trobin en aquesta direcció. www.pupila.org es reserva el dret a retirar l’accés a aquesta pàgina web, sense necessitat de previ avís, a qualsevol Usuari que contravingui el que disposen aquestes condicions d’ús. L’Usuari tindrà la responsabilitat de llegir atentament aquestes condicions. Les condicions esmentades són aplicables independentment de les condicions generals de contractació que si s’escau resultin de compliment obligat.

L’accés a les formacions es farà a través d’un usuari i una contrasenya que PUPILA facilitarà a l’usuari.

El contingut i els serveis oferts estan exclusivament destinats a majors d’edat i se’n prohibeix l’ús i la consulta de menors de 18 anys. Ens reservem el dret de sol·licitar a l’usuari la documentació que acrediti la seva identitat en els casos que hi hagi dubtes sobre la veracitat de les seves dades, negant-se la prestació de serveis si l’usuari no atén aquesta sol·licitud.

Així mateix, hem establert els mecanismes de verificació pertinents per evitar que els menors utilitzin els serveis oferts.

 

3. ÚS DEL PORTAL: www.pupila.org proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a www.pupila.org. L´Usuari assumeix la responsabilitat de l´ús del portal. L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no fer-los servir per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar-lo manipular els missatges.

 

4. PROTECCIÓ DE DADES: informem que www.pupila.org compleix amb les directrius de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relativa a la protecció de les persones físiques en quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. Per més informació, veure Política de Protección de Datos.

 

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: Els continguts del lloc web, incloent-hi entre altres les imatges i els textos dels articles, sigui quin sigui el seu format, són propietat de www.pupila.org, i estan protegits per les lleis i tractats internacionals en matèria de propietat intel·lectual. En aquest sentit, queda expressament prohibit copiar, reproduir, vendre, transmetre, distribuir, republicar, modificar o mostrar per al seu ús comercial sense el seu consentiment previ. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de www.pupila.org. Podreu visualitzar únicament els elements de la web sense possibilitat d’imprimir-los, copiar-los o emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic. L’Usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de PUPILA.

 

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: PUPILA no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius als continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho. Els continguts d’aquest lloc web s’ofereixen amb finalitat informativa i divulgativa. PUPILA s’eximeix de qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, que pogués derivar-se de l’ús o l’aplicació de la informació d’aquesta web fora dels seus propòsits.

 

7. COOKIES: El lloc web utilitza cookies (petits fitxers d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Per a més informació, veure Política de Cookies.

 

8. MODIFICACIONS: www.pupila.org es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal.

 

9. ENLLAÇOS: En cap cas PUPILA assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en aquest lloc web.

 

10. DERET D’EXCLUSIÓ: PUPILA es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells Usuaris que incompleixin aquest Avís Legal.

 

11. GENERALITATS: PUPILA perseguirà l’incompliment del present Avís Legal així com qualsevol utilització indeguda del portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 

12. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA: PUPILA podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

 

13. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació PUPILA i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia referent a l’ús del lloc web, les parts se sotmetran a la jurisdicció dels jutjats de Girona.

 

CONTACTE

Contacte
hola@pupila.org

PERFILS

SUBSCRIU-TE

Subscriu-te al nostre newsletter per rebre informació de nous cursos i promocions.